Zrównoważony rozwój

Jako firmie rodzinnej, środowisko naturalne jest bliskie naszym sercom. Szeroki wachlarz codziennych działań pomaga chronić zasoby i środowisko naturalne.

Oszczędność paliwa przyczynia się zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym do lepszej równowagi środowiskowej, co jest możliwe dzięki ciągłemu szkoleniu kierowców i dalszemu kształceniu pracowników.

Nasza flota składa się wyłącznie z pojazdów niskoemisyjnych z silnikami EURO5 i EURO6.

Zastosowanie najnowszych systemów telematycznych umożliwia wyznaczenie optymalnej trasy dla danego transportu i zredukowanie do minimum pustych kilometrów, które należy przejechać.

Oprócz ISO 9001 i IFS-Logistics, Grupa Rosner posiada również certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem.

Wreszcie, co nie mniej ważne, niska rotacja pracowników prowadzi do wysokiego stopnia identyfikacji z firmą i kompetencji, aby zawsze spełniać wymagania klientów.

Instalacja solarna o mocy 150 kWp na dachu firmy w Oelde przyczynia się do trwałego odciążenia stanu środowiska, podobnie jak myjnia samochodowa napełniana wodą deszczową.