Data
Kontaktní osoba
Doprava
Odeslat
Odesláním formuláře uděluji souhlas s tím, aby společnost Rosner Logistik GmbH používala mé uvedené údaje k následujícím účelům:

- K navázání kontaktu
- Ke zpracování příkazu k přepravě
- K vystavení faktury

Jsem oprávněný požadovat informace o mých uložených osobních údajích.
Mám právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a výmaz svých osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonná povinnost k uchovávání.
Jsem oprávněný odvolat toto prohlášení o souhlasu.